L'etapa perinatal és un període dels més importants, tant a nivell físic com psicoemocional.

El canvi és constant, afectant l'estil de vida i el món relacional.


Per abordar de forma constructiva les diferents opcions que aquesta etapa planteja és important prendre consciència de la pròpia realitat, dels propis recursos, tenint cura i atenent les emocions que van sorgint en els diferents moments:

 

• Embaràs no planificat: de vegades l'embaràs sorgeix sense que estigui previst el que pot despertar sentiments contradictoris, dubtes ... Treballar aquests sentiments és important per no generar posteriorment ressentiment cap al nadó.


• Infertilitat: el diagnòstic d'infertilitat pot afectar l'autoconcepte de la persona i despertar sentiments de culpa i vergonya que poden afectar la relació amb la parella i amb altres persones de l'entorn proper.


• Tractament de la fertilitat: tot i que les actuals tècniques de reproducció assistida proporcionen opcions per a les persones que d'altra manera no podrien tenir un fill, el camí està ple d'incertesa, intervencions i, en molts casos fracassos. L'ansietat, la pèrdua, estan molt presents, el que fa del procés una etapa difícil emocionalment parlant.


• Ansietat i / o Depressió prèvies a l'embaràs: els canvis hormonals que tenen lloc durant l'embaràs i el part poden reactivar fàcilment episodis d'ansietat i / o depressió previs. És important tenir-los presents i disposar d'un suport adequat per atendre aquesta situació en el cas que es presenti.


• L'estrès és un dels factors que es considera afecten la fertilitat de les parelles. Una bona gestió de l'estrès és un objectiu que redundarà posteriorment en la prevenció de patologies.

Planificació i preparació: El desig de ser pares