Embaràs

L'embaràs és una etapa en què el cos i la ment de la dona es transformen per generar una vida. Els canvis que el sistema hormonal desplega generen una sèrie d'estats emocionals que de vegades poden distanciar-se de les perspectives establertes:


• Quan l'estat de salut de la mare es veu afectat

• Si hi ha hagut pèrdues prèvies que no han estat ateses

• Si l'embaràs és fruit d'un període dilatat de tractaments de fertilitat

• Dificultats per establir un vincle amb el fetus

• Vulnerabilitat associada a un historial previ de salut mental (ansietat, depressió, TOC)

• Problemes amb la parella

• Preocupacions excessives, por excessiva al part

 

Aspectes tots ells que poden atendre degudament per professionals especialitzats que facilitin:
• L'elaboració de les emocions
• Una reflexió que de pas a una recerca de solucions que permetin
• Una adequada adaptació a la construcció del nou rol: la parentalitat amb la que poden atendre les necessitats del nou ésser en les condicions més idònies.