Què fem

Intervenim en les següents àrees:

Planificació i preparació: el desig de ser pares

Embaràs

Postpart

Parentalitat i criança

Grup d'ajuda a professionals

Dol i pèrdues perinatals

​El nostre objectiu fonamental és la promoció del benestar dels membres de la família en una etapa marcada pel canvi i la vulnerabilitat.

Com ho fem?

 • Programa de preparació emocional durant l’embaràs
   

 • Grups de suport emocional a les famílies amb bebès prematurs
   

 • Atenció al dol dels germans que han patit una  pèrdua
   

 •  Suport psicològic i emocional individual
   

 • Grups de suport per la cura dels professionals d’entorns de risc (unitats de prematurs, dol gestacional i perinatal)

 

   

Les demandes més freqüents són:

 • Afrontar les dificultats emocionals durant els processos de fertilitat i concepció assistida

 • Resultats fetals, neonatals o infantils inesperats

 • pèrdua perinatal

 • Embaràs no desitjat

 • Ajust després d'un naixement prematur o múltiple

 • Ajust a la paternitat

 • Depressió prenatal i postnatal

 • Ansietat prenatal i postnatal

 • Dificultats en l'establiment del vincle

 • Canvis en la relació de parella

 • Manca de gaudi en la criança dels fills

 • Emocions desestabilitzadores: irritabilitat, culpabilitat, vergonya

 • Monoparentalitat, quan l'experiència resulta aclaparadora

 • Pensaments negatius intrusius

 • Estratègies i enfocaments de criança