La nostra visió

Monpetit manté un compromís amb les famílies que es troben en una etapa classificada de crisi vital: el període perinatal.
 

  • Proporcionem acompanyament emocional perquè les persones puguin reconèixer els desafiaments que tenen plantejats i que els puguin gestionar a partir de les seves pròpies opcions.


 

  • Promovem el suport a aquesta etapa com a període especial i únic de desenvolupament de tots els membres de la família.

  • Reconeixem la infància com un moment crític de desenvolupament neuropsicològic i social, on és important afavorir les condicions de l'entorn parental d'una manera sana i nutritiva.